UPSR 2018

Keputusan UPSR
GPS 2.83 66.67%
Bahasa Melayu (Pemahaman)
100%
Bahasa Melayu (Penulisan)
100%
Bahasa Inggeris (Pemahaman)
83.3%
Bahasa Inggeris (Penulisan)
70%
Matematik
80%
Sains
100%

UPSR 2019

Keputusan UPSR
GPS 2.55 Pengunjuran 87.1%
Bahasa Melayu (Pemahaman)
Pengunjuran 100%
Bahasa Melayu (Penulisan)
Pengunjuran 100%
Bahasa Inggeris (Pemahaman)
Pengunjuran 87.1%
Bahasa Inggeris (Penulisan)
Pengunjuran 87.1%
Matematik
Pengunjuran 87.1%
Sains
Pengunjuran 100%

Pentadbiran

Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

Puan Maimunah Binti Brahim

Penolong Kanan Pentadbiran

Encik Azhar Bin Aziz

Guru Besar

Encik Ismail Bin Saad

Penolong Kanan Ko-Kurikulum

Enrolmen Kakitangan

Enrolmen Murid

Jumlah Murid pada 29.01.2019 : 212 orang
Bil. Kelas T1-6 : 6 kelas
Bil. Pra sekolah : 1 kelas

Bil Murid Pra sekolah : 25 orang
Lelaki (11 orang) Perempuan (14 orang)

Bil Murid Tahun 1- 6 : 187 orang
Lelaki (88 orang) Perempuan (99 orang)

Staf Akedemik

Staf Sokongan

Lagu Sekolah

Close Menu
× Bagaimana saya boleh bantu anda?