Laman ini merupakan Hak Cipta terpelihara Sekolah Kebangsaan Telok Jamat. Kebanyakkan artikel yang dipaparkan pada laman ini adalah milik Sekolah Kebangsaan Telok Jamat dan sebahagian adalah dari laman web yang diyakini dan mempunyai hubungan dengan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah dan Kementerian Pendidikan Malaysia dan telah mendapat kebenaran dari pihak tersebut. Semua artikel dan kandungan dalam laman ini tidak bertujuan untuk mendapat keuntungan.