JAWATANKUASA INDUK HEM

Pengerusi         : En Azhar bin Aziz      (Guru Besar)
Timb. Pengerusi      : En. Mohd Izham bin Abd Hamid (PK HEM)
Naib Pengerusi 1     : Pn. Maimunah binti Brahim  (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2     : En. Asyraf bin Idris     (PK Kokurikulum)
Setiausaha        : Pn. Jamaliah binti Tongkol

Ahli Jawatankuasa :

Disiplin Murid / Pengawas sekolah/SSDM    : Pn. Jamaliah bt. Tongkol
Bimbingan dan Kaunseling ( B&K )       : En.Zamri bin Ismail
Skim Pinjaman Buku Teks ( SPBT )       : Pn.Ruhana binti Saad
Kantin Sekolah                : Pn. Suraya bt Hashim
Rancangan Makanan Tambahan ( RMT )      : Pn.Salina bt Md Dan
Kebersihan, Kesihatan, & Keselamatan ( 3K )  : Pn.Mashitoh bt.Hashim
Rancangan Intergrasi Untuk Perpaduan ( RIMUP ): En. Anuar b Ibrahim
Kebajikan murid                : Pn.Nurhariati binti Zakaria
Pendaftaran                  : Pn. Manirah bt Saad
Pendidikan Pencegahan Dadah (PPDa)      : Pn.Hjh. Zakirah binti Abu Samah
Lawatan                    : En. Mohd Saiful Amri b Abdullah
e-Sarana dan PIBK               : Pn Fathiyah bt Hj Salleh Hilmi
Data APDM / KWAMP /e-KASIH          : Pn Manirah bt Saad


JAWATANKUASA DISPLIN MURID DAN PENGAWAS SEKOLAH

Pengerusi   : En Azhar bin Aziz      (Guru Besar)
Timb.Pengerusi : En. Mohd Izham bin Abd Hamid (PK HEM)
Setiausaha   : Pn. Jamaliah bt Tongkol
AJK      : En. Mohd Saiful Amri b Abdullah
         Pn.Salina bt.Mat Dan
         Pn.Siti Mariam bt.Hussain
         En. Hafiez b. Mohd Said


JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Pengerusi    : En Azhar bin Aziz      (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : En. Mohd Izham bin Abd Hamid (PK HEM)
Setiausaha   : En.Zamri bin Ismail
AJK       : Pn.Fauziah bt.Osman 
         Pn.Hjh.Fathiyah bt.Salleh Hilmi
         Pn.Nurhariati bt.Zakaria
         En.Hafiez bin Mohd Said


JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)

Pengerusi    : En Azhar bin Aziz      (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : En. Mohd Izham bin Abd Hamid (PK HEM)
Setiausaha   : Pn.Ruhana bt.Saad
AJK       : Pn.Jamaliah bt.Tongkol
         Pn.Manirah bt. Saad
         Pn.Fathiyah bt. Hj Salleh Hilmi
         Pn Zakirah bt Abu Samah
         Pn.Hjh.Suraya bt. Hashim
         Pn. Roshalina bt. Shamsuddin


JAWATANKUASA RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT)

Pengerusi    : En Azhar bin Aziz      (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : En. Mohd Izham bin Abd Hamid (PK HEM) 
Setiausaha   : Pn. Salina bt Md. Dan
AJK       : Pn.Hjh.Fathiyah bt.Salleh Hilmi
         Pn.Manirah bt.Saad
         Pn.Nurhariati bt.Zakaria
         Pn.Hjh.Zakirah bt.Abu Samah @ Hashim
         En.Mohd. Shaiful Amri bin Abdullah


JAWATANKUASA KANTIN

Pengerusi    : En Azhar bin Aziz      (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : En. Mohd Izham bin Abd Hamid (PK HEM)
Setiausaha   : Pn. Suraya bt Hashim
AJK       : Pn. Ruhana bt Saad
         Pn.Hjh.Fathiyah bt.Salleh Hilmi
         Pn Siti Mariam bt Hussain
         Pn Roshalina bt Shamsuddin


JAWATANKUASA KESIHATAN , KEBERSIHAN & KESELAMATAN

Pengerusi    : En Azhar bin Aziz      (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : En. Mohd Izham bin Abd Hamid (PK HEM)  
Setiausaha   : Pn.Mashitoh bt.Hashim    (Kesihatan)
AJK       : En Zamri b Ismail      (Keselamatan)
         En Anuar b Ibrahim      (Kebersihan)
         Pn.Roshalina bt.Shamsuddin  (Kebersihan)
         Pn. Fauziah bt Osman     (Kesihatan)


JAWATANKUASA KEBAJIKAN MURID

Pengerusi    : En. Azhar bin Aziz      (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : En. Mohd Izham bin Abd Hamid (PK HEM)
Setiausaha   : Pn.Nurhariati bt.Zakaria
AJK       : Pn.Jamaliah bt.Tongkol
         Pn.Manirah bt. Saad
         Pn.Fathiyah bt. Hj Salleh Hilmi
         Pn Zakirah bt Abu Samah
         Pn.Hjh.Suraya bt. Hashim
         Pn. Roshalina bt. Shamsuddin


JAWATANKUASA PENDAFTARAN

Pengerusi    : En. Azhar bin Aziz      (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : En. Mohd Izham bin Abd Hamid (PK HEM)
Setiausaha   : Pn Manirah bt Saad
AJK       : Pn Salina bt Mat Dan
         Pn Suraya bt Hashim
         Pn Fauziah bt Osman


JAWATANKUASA RANCANGAN INTERGRASI MURID UNTUK PERPADUAN (RIMUP)

Pengerusi    : En. Azhar bin Aziz      (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : En. Mohd Izham bin Abd Hamid (PK HEM)
Setiausaha   : En. Anuar b Ibrahim
AJK       : Pn.Salina bt.Mat Dan
         En.Hafiez b.Mohd Said
         En.Zamri bin Ismail


JAWATANKUASA PPPDa

Pengerusi    : En Azhar bin Aziz      (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : En. Mohd Izham bin Abd Hamid (PK HEM)
Setiausaha   : Pn.Hjh.Zakirah bt.Abu Samah @ Hashim
AJK       : Pn.Fauziah bt.Osman
         Pn. Ruhana bt Saad
         Pn.Salina bt.Mat Dan
         En.Anuar b.Ibrahim
         Pn Nurhariati bt Zakaria


JAWATANKUASA LAWATAN

Pengerusi    : En Azhar bin Aziz      (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : En. Mohd Izham bin Abd Hamid (PK HEM) 
Setiausaha   : En. Mohd Saiful Amri b Abdullah
AJK       : Pn.Fauziah bt.Osman
         Pn. Siti Mariam bt. Hussain
         Pn Roshalina bt. Shamsuddin
         Ustaz Zamri b Ismail


JAWATANKUASA E-SARANA DAN PIBK

Pengerusi    : En Azhar bin Aziz      (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : En. Mohd Izham bin Abd Hamid (PK HEM) 
Setiausaha   : Pn.Fathiyah bt. Hj Salleh Hilmi
AJK       : Pn.Mashitoh bt. Hashim
         Pn.Fauziah bt. Osman
         Pn.Salina bt. Mat Dan
         En.Hafiez b. Mohd Said


JAWATANKUASA DATA/KWAPM/e-KASIH

Pengerusi    : En Azhar bin Aziz      (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : En. Mohd Izham bin Abd Hamid (PK HEM)
Setiausaha   : Pn. Manirah bt. Saad
AJK       : Pn.Jamaliah bt.Tongkol
         Pn. Suraya bt. Hashim
         Pn.Fathiyah bt. Hj Salleh Hilmi
         Pn Zakirah bt Abu Samah
         Pn. Roshalina bt. Shamsuddin