JAWATANKUASA INDUK KURIKULUM

Pengerusi     : En. Azhar bin Aziz     (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : Pn Maimunah bt Brahim   (PK Pentadbiran)
Pen. Pengerusi I  : En Roslan bin Ghazali   (PK HEM)
Pen. Pengerusi II : En Asyraf b Idris     (PK Kokurikulum)
Setiausaha     : Pn. Nurhariati bt Zakaria
Pen.Setiausaha   : En Hafiez b Mohd Said


Ahli Jawatankuasa ( Ketua-Ketua Panitia / Penyelaras )

Bahasa Melayu       : Pn Jamaliah bt Tongkol
Bahasa Inggeris      : Pn. Salina bt Mat Dan
Matematik         : Pn. Mashitoh bt Hashim
Sains           : Pn. Siti Mariam bt Hussain
Pend.Agama Islam      : Pn. Ruhana bt Saad
Bahasa Arab        : Pn. Zakirah bt Abu Samah @ Hashim
Pend. Jasmani & Kesihatan : En. Anuar b Ibrahim
Sejarah          : En Mohd Saiful Amri b Abdullah
Pend. Seni Visual     : Pn. Suraya bt Hashim
RBT            : En. Zamri b Ismail
TMK            : En Hafiez b Mohd Said
Pend. Muzik        : Pn. Roshalina bt Shamsudin
Pemulihan         : Pn Nurhariati bt Zakaria
Pusat Sumber        : Pn. Roshalina bt Shamsudin
Data            : Pn Manirah bt Saad
SU Peperiksaan       : En. Hafiez b Mohd Said
Penyelaras Bestari     : En Hafiez b Mohd Said
Penyelaras J-Qaf      : Pn Zakirah bt Abu Samah
Penyelaras MBMMBI/HIP   : Pn Salina bt Mat Dan
Su LDP           : Pn. Jamaliah bt Tongkol
Penyelaras PBS/PBD     : Pn Roshalina bt Shamsudin
Penyelaras KSSR      : Pn Jamaliah bt Tongkol
Kecemerlangan UPSR     : Pn Manirah bt Saad


Guru Penyelaras Aliran:

Prasekolah  : Pn Salwa bt Zakaria
Tahap 1   : Pn Suraya bt Hashim
Tahap 2   : Pn Manirah bt Saad


JAWATANKUASA PANITIA MATA PELAJARAN

PANITIA BAHASA MELAYU
Ketua   : Pn Jamaliah bt Tongkol
Setiausaha : Pn. Manirah bt Saad
Ahli    : Semua guru yang mengajar Bahasa Melayu.

PANITIA BAHASA INGGERIS
Ketua   : Pn. Salina bt Mat Dan
Setiausaha :
Ahli    : Semua guru yang mengajar Bahasa Inggeris

PANITIA MATEMATIK
Ketua   : Pn Mashitoh bt Hashim
Setiausaha : Pn Roshalina bt Shamsudin
Ahli    : Semua guru yang mengajar Matematik

PANITIA SAINS
Ketua   : Pn. Siti Mariam bt Hussain
Setiausaha : En Roslan bin Ghazali
Ahli    : Semua guru yang mengajar Sains

PANITIA PENDIDIKAN ISLAM
Ketua   : Pn. Ruhana bt Saad
Setiausaha : Pn.Fathiyah bt Salleh Hilmi
Ahli    : Semua guru yang mengajar Pendidikan Islam

PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
Ketua   : En. Anuar bin Ibrahim
Setiausaha : En Asyraf b Idris
Ahli    : Semua guru yang mengajar Pend. Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL/ PENDIDIKAN KESENIAN
Ketua   : Pn. Suraya binti Hashim
Setiausaha : Pn. Roshalina bt Shamsuddin
Ahli    : Semua guru yang mengajar Pend. Seni Visual

PENDIDIKAN MUZIK
Ketua   : Pn. Roshalina bt Shamsudin
Setiausaha : Pn. Suraya bt Hashim
Ahli    : Semua guru yang mengajar Pendidikan Muzik

PANITIA REKABENTUK & TEKNOLOGI
Ketua   : En Zamri b Ismail
Setiausaha : En. Anuar bin Ibrahim
Ahli    : Semua guru yang mengajar RBT

JAWATANKUASA PANITIA TMK
Ketua   : En. Hafiez b Mohd Said
Setiausaha : Pn. Ruhana bt Saad
Ahli    : Semua guru yang mengajar TMK

JAWATANKUASA PANITIA BAHASA ARAB
Ketua   : Pn. Zakirah bt Abu Samah @ Hashim
Setiausaha : En. Hafiez bin Mohd Said
Ahli    : Semua yang mengajar Bahasa Arab

JAWATANKUASA PANITIA SEJARAH
Ketua   : En Mohd Saiful Amri b Abdullah
Setiausaha : En Roslan bin Ghazali
Ahli    : Semua guru yang mengajar sejarah


JAWATANKUASA PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN

Pengerusi     : En Azhar bin Aziz
Timbalan Pengerusi : Pn Maimunah bt Brahim
Setiausaha     : En Hafiez bin Mohd Said
Ahli Jawatankuasa : Pn. Roshalina bt Shamsuddin
          : Pn. Manirah bt Saad
          : Pn. Salina bt Mat Dan
          : Pn Siti Mariam bt Hussain
          : En Zamri b Ismail


JAWATANKUASA KECEMERLANGAN UPSR

Pengerusi     : En. Azhar bin Aziz
Timbalan Pengerusi : Pn Maimunah bt Brahim
Setiausaha     : Pn. Manirah bt Saad
Pen. Setiausaha  : Pn. Salina bt Mat Dan
Ahli Jawatankuasa : Semua guru-guru yang mengajar Tahun 6
          : En. Hafiez bin Mohd Said (S/U UPSR)


JAWATANKUASA PBD/PBS

Pengerusi     : En. Azhar bin Aziz
Timbalan Pengerusi : Pn Maimunah bt Brahim
Setiausaha     : Pn Roshalina bt Shamsudin
Ahli Jawatankuasa : Semua guru-guru Tahap 1 dan Pemulihan
           Ketua Panitia BM
           Ketua Panitia MT
           Ketua Panitia BI
           Guru Kelas Tahun 1
           Guru Kelas Tahun 2
           Guru Kelas Tahun 3


JAWATANKUASA PEMULIHAN

Pengerusi     : En. Azhar bin Aziz
Timbalan Pengerusi : Pn Maimunah bt Brahim
Setiausaha     : Pn. Nurhariati bt Zakaria
Ahli Jawatankuasa : Semua guru-guru Pemulihan
           Ketua Panitia BM
           Ketua Panitia MT
           Ketua Panitia BI
           Guru Kelas Tahun 1
           Guru Kelas Tahun 2
           Guru Kelas Tahun 3


JAWATANKUASA LDP

Pengerusi     : En. Azhar bin Aziz - GB
Timbalan Pengerusi : Pn Maimunah bt Brahim
Setiausaha     : Pn. Jamaliah bt Tongkol
Ahli Jawatankuasa : Pn. Ruhana bt Saad
           Pn. Zakirah bt Abu Samah


JAWATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER SEKOLAH

Pengerusi     : En. Azhar bin Aziz     ( Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : Pn Maimunah bt Brahim    ( PK Pentadbiran) 
Setiausaha     : Pn Roshalina bt Shamsudin
Pen. Setiausaha  : Pn Salina bt Mat Dan
Ahli Jawatankuasa : Pn. Jamaliah bt Tongkol   ( KP BM )
           Pn. Siti Mariam bt Husain  ( KP SN )
           Pn. Ruhana bt Saad     ( KP PI )
           Pn. Zakirah bt Abu Samah  ( KP BA )
           Pn.Salina bt Mat Dan    ( KP BI/Guru Nilam )
           Pn. Suraya bt Hashim    ( KP PS )
           Pn. Roshalina bt Shamsuddin ( KP MZ )
           En Hafiez b Mohd Said    ( TMK )
           En. Zamri bin Ismail    (KP RBT )
           En. Anuar bin Ibrahim    ( PJ & PK )
           Pn Nurhariati bt Zakaria  ( Pemulihan )


JAWATANKUASA KSSR

Pengerusi     : En. Azhar bin Aziz
Timbalan Pengerusi : Pn Maimunah bt Brahim
Naib Pengerusi 1  : En Roslan bin Ghazali
Naib Pengerusi 2  : En Asyraf b Idris
Setiausaha     : Pn. Jamaliah bt Tongkol
Ahli Jawatankuasa : Semua guru yang mengajar M/Pelajaran KSSR


JAWATANKUASA MBMMBI/HIP

Pengerusi       : En. Azhar bin Aziz
Timbalan Pengerusi   : Pn Maimunah bt Brahim
Naib Pengerusi 1    : En Roslan bin Ghazali
Naib Pengerusi 2    : En Asyraf b Idris
Penyelaras /Setiausaha : Pn. Salina bt Mat Dan
Ahli Jawatankuasa   : Semua guru yang mengajar M/Pelajaran BM & BI


JAWATANKUASA PBD/PSR

Pengerusi     : En. Azhar bin Aziz
Timbalan Pengerusi : Pn Maimunah bt Brahim
Naib Pengerusi 1  : En Roslan bin Ghazali
Naib. Pengerusi 2 : En Asyraf b Idris
Penyelaras     : Pn. Roshalina bt Shamsuddin
Ahli Jawatankuasa : Pn. Siti Mariam bt Hussain
           Pn. Jamaliah binti Tongkol
           En. Anuar bin Ibrahim
           En. Zamri bin Ismail
           Pn. Suraya binti Hashim
           Pn. Salina binti Mat Dan
           Pn. Siti Mariam bt Hissain
           En. Hafiez bin Mohd Said
           Pn. Ruhana binti Saad
           Pn. Zakirah bt Abu Samah @ Hashim
           Pn. Mashitoh bt Hashim
           Pn. Manirah binti Saad
           Pn. Fathiyah bt Hj Salleh Hilmi


JAWATANKUASA JADUAL WAKTU

Pengerusi     : En. Azhar bin Aziz
Timbalan Pengerusi : Pn Maimunah bt Brahim
Naib Pengerusi 1  : En Roslan bin Ghazali
Naib. Pengerusi 2 : En Asyraf b Idris
Setiausaha     : En. Hafiez bin Mohd Said
Pen. Setiausaha  : Pn. Ruhana binti Saad
Ahli Jawatankuasa : Pn. Nurhariati bt Zakaria
           Pn. Jamaliah bt Tongkol
           Pn. Manirah bt Saad