JAWATANKUASA PENGURUSAN SEKOLAH

Pengerusi     : En Azhar bin Aziz   (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : Pn Maimunah bt Brahim (GPK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1  : En Roslan bin Ghazali (GPK HEM)
Naib Pengerusi 2  : En Asyraf b Idris   (GPK Kokurikulum)
Setiausaha     : Pn Rosidah bt Radrun
Ahli Jawatankuasa : Pn Salina bt Mat Dan
           En Hafiez b Mohd Said
           Pn Manirah bt Saad
           Pn Ruhana bt Saad
           Pn Roshalina bt Shamsudin
           Pn Salwa bt Zakaria
           Pn Mariana bt Mahmud


JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH

Pengerusi     : En Azhar bin Aziz      (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : Pn Maimunah bt Brahim    (GPK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2  : En Roslan bin Ghazali    (GPK HEM)
Naib Pengerusi 3  : En Asyraf b Idris      (GPK Kokurikulum)
Setiausaha     : Pn Mariana bt Mahmud     (PT Kewangan)
Ahli Jawatankuasa : Pn Jamaliah bt. Tongkol   KP BM
           Pn Salina bt Mat Dan     KP BI
           Pn Siti Mariam bt Hussain  KP Sains
           Pn Ruhana bt Saad      KP P. Islam
           En Zamri b Ismail      KP RBT
           Pn Roshalina bt Shamsudin  KP Muzik/PSS
           En Hafiez b Mohd Said    KP TMK
           Pn Mashitoh bt Hashim    KP Matematik
           Pn Zakirah bt Abu Samah   KP BA
           Pn Suraya bt Hashim     KP PS
           Pn Nurhariati bt Zakaria   Pemulihan
           Pn Salwa bt Zakaria     Prasekolah


JAWATANKUASA PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH ( JPMS )

Pengerusi     : En. Azhar bin Aziz   (Guru Besar)
Timb. Pengerusi  : Pn Maimunah bt Brahim  (GPK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : En Roslan bin Ghazali  (GPK HEM)
Naib Pengerusi 2 : En Asyraf b Idris    (GPK Kokurikulum)
Setiausaha    : Pn Manirah bt Saad   (Guru Data)
Ahli Jawatankuasa : Pn Roshalina bt Shamsudin
          Pn Mashitoh bt Hashim
          Pn. Salina bt Mat Dan
          Pn Ruhana bt Saad
          Pn Siti Mariam bt Hussain
          En Zamri b Ismail
          Pn Salwa bt Zakaria
          En Hafiez b Mohd Said
          Pn Jamaliah bt Tongkol
          En. Mohd Saiful Amri b Abdullah
          Pn. Manirah bt Saad
          Pn Nurhariati bt Zakaria
          Pn Zakirah bt Abu Samah


JAWATANKUASA ASET SEKOLAH

Pengerusi                : En Azhar bin Aziz
Timbalan Pengerusi           : Pn. Maimunah bt Brahim
Naib Pengerusi             : En Roslan bin Ghazali
Pegawai Aset              : Pn Zakirah bt Abu Samah @ Hashim
Setiausaha Aset             : Pn Rosidah bt Radrun
Peg. Pemeriksa Harta Modal dan Iventori : Pn. Suraya bt Hashim
Peg. Pemeriksa Harta Modal dan Iventori : Pn Salina bt Mat Dan
Peg. Pemeriksa Pelupusan        : En Hafiez b Mohd Said
Peg. Pemeriksa Pelupusan        : Pn Manirah bt Saad
Pemverifikasi Stok           : Pn Nurhariati bt Zakaria
Pemverifikasi Stok           : Pn Siti Mariam bt Hussain


JAWATANKUASA KESELAMATAN SEKOLAH

Pengerusi     : En Azhar bin Aziz
Timbalan Pengerusi : En Asyraf b Idris
Naib Pengerusi 1  : Pn. Maimunah bt Brahim
Naib Pengerusi 2  : En Roslan bin Ghazali
Setiausaha     : En Zamri b Ismail
Ahli Jawatankuasa : Pn Siti Mariam bt Hussain
           En Hafiez b Mohd Said
           Pn Ruhana bt Saad
           Pn Nurhariati bt Zakaria
           En. Anuar bin Ibrahim


JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK PENINGKATAN AKADEMIK

Pengerusi     : En. Azhar bin Aziz   (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : Pn Maimunah bt Brahim  (GPK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1  : En Roslan bin Ghazali  (GPK HEM)
Naib Pengerusi 2  : En Asyraf b Idris    (GPK Kokurikulum)
Setiausaha     : Pn Nurhariati bt Zakaria
Ahli Jawatankuasa : Pn Manirah bt Saad Pn Jamaliah bt Tongkol
           Pn Salina bt Mat Dan
           Pn Siti Mariam bt Hussain
           Pn Ruhana bt Saad
           Pn Mashitoh bt Hashim
           Pn Zakirah bt Abu Samah


GURU KELAS

Bil    Kelas           Nama Guru
 1  Pra Sekolah     Pn Salwa bt Zakaria
 2  Tahun 1 BERLIAN   Pn Suraya bt Hashim
 3  Tahun 2 DELIMA    En Mohd Saiful Amri b Abdullah
 4  Tahun 3 INTAN    Pn Fathiyah bt Haji Salleh Hilmi
 5  Tahun 4 KRISTAL   Pn Zakirah bt Abu Samah @ Hashim
 6  Tahun 5 NILAM    Pn Jamaliah bt Tongkol
 7  Tahun 6 ZAMRUD    Pn Manirah bt Saad
 8  Penyelaras Tahap 1  Pn Suraya bt Hashim
 9  Penyelaras Tahap 2  Pn Manirah bt Saad


GURU-GURU BILIK KHAS

En Zamri bin Ismail    : Bilik RBT
Pn Siti Mariam bt Hussain : Bilik Sains/Bilik Guru
Pn Roshalina bt Shamsuddin : Pusat Sumber/ Bilik Muzik
Pn Nurhariati bt Zakaria  : Bilik Pemulihan Khas
En Anuar bin Ibrahim    : Stor PJ
Pn Ruhana bt Saad     : Bilik SPBT/ Surau
En Hafiez b Mohd Said   : Makmal Komputer
Pn Salina bt Mat Dan    : Bilik Mesyuarat


JAWATANKUASA PIBG 2018 - 2020

Penasihat      : En. Azhar bin Aziz   (Guru Besar)
Naib Penasihat   : Pn Maimunah bt Brahim  (GPK Pentadbiran)
           En Roslan bin Ghazali  (GPK HEM)
           En Asyraf b Idris    (GPK Kokurikulum)
Yang DiPertua    : En Syariman Farid b. Abu Bakar
Naib Yang Dipertua : En Yazid bin Yahya
Setiausaha     : Pn Fathiyah bt Hj. Salleh Himi
Naib Setiausaha   : Pn Salwa bt Zakaria
Bendahari      : Pn Zakirah bt Abu Samah @ Hashim
Juru Audit     : Pn Rosmilawati bt Kamaruddin
           Pn Harison bt Abu Hassan
AJK Guru      : Pn Roshalina bt Shamsudin
           Pn Ruhana bt Saad
           En. Hafiez bin Mohd Said
AJK Ibubapa     : En Johari b Salleh
           En Shuhaimi Affandi b Syariffudin
           Pn Normaya bt Mohd Yatim
           Pn Zarina bt Ahmad
           Pn Siti Mariam bt Mohd Razuki


JAWATANKUASA KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)

Pengerusi       : En. Azhar bin Aziz    (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi  : Pn Maimunah bt Brahim  (GPK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1   : En Roslan bin Ghazali  (GPK HEM)
Naib Pengerusi 2   : En Asyraf b Idris    (GPK Kokurikulum)
Penyelaras/Setiausaha : Pn Jamaliah bt Tongkol
Ahli Jawatankuasa   : Semua Guru Mata Pelajaran


JAWATANKUASA TRANSISI TAHUN 1

Pengerusi     : En. Azhar bin Aziz     (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : Pn Maimunah bt Brahim   (GPK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1  : En Roslan bin Ghazali   (GPK HEM)
Naib Pengerusi 2  : En Asyraf b Idris     (GPK Kokurikulum)
Setiausaha     : Pn Suraya bt Hashim
Ahli Jawatankuasa : Pn. Roshalina bt Sahamsuddin
           Pn. Siti Mariam binti Hussain
           Pn. Ruhana binti Saad


JAWATANKUASA PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI (PKB)

Pengerusi     : En. Azhar bin Aziz    (Guru Besar)
Setiausaha    : Pn Maimunah bt Brahim  (GPK Pentadbiran)
Ahli Jawatankuasa : En Roslan bin Ghazali  (GPK HEM)
          En Asyraf b Idris    (GPK Kokurikulum)


JAWATANKUASA SKPMg2 SEKOLAH

Pengerusi     : En. Azhar bin Aziz   (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : Pn Maimunah bt Brahim  (GPK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2  : En Roslan bin Ghazali  (GPK HEM)
Naib Pengerusi 3  : En Asyraf b Idris    (GPK Kokurikulum)
Setiausaha     : Pn. Manirah binti Saad
AJK        : Semua Guru


JAWATANKUASA PLC

Pengerusi     : En. Azhar bin Aziz    (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : Pn Maimunah bt Brahim  (GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2  : En Roslan bin Ghazali  (GPK HEM)
Naib Pengerusi 3  : En Asyraf b Idris    (GPK Kokurikulum)
Setiausaha     : Pn. Jamaliah bt Tongkol
AJK        : Semua Guru


JAWATANKUASA PRASEKOLAH

Pengerusi     : En. Azhar bin Aziz    (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : Pn Maimunah bt Brahim  (GPK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2  : En Roslan bin Ghazali  (GPK HEM)
Naib Pengerusi 3  : En Asyraf b Idris    (GPK Kokurikulum)
Setiausaha     : Pn Salwa bt Zakaria
Bendahari     : Pn. Mariana binti Mahmud
AJK        : Pn. Zakiah binti Yahya
          : Pn. Suraya binti Hashim
          : Pn. Fathiyah binti Haji Salleh Hilmi