• Memantapkan proses pengajaran dan pembelajaran berkesan
  Pemantauan  PdP dijalankan dengan lebih kerap dan markah pemantauan akan diberi terus kepada guru supaya  guru tersebut boleh membuat penambahbaikan.
 • Memastikan kemahiran asas membaca, menulis , mengira dan menaakul kepada murid Tahap 1
  Semua murid normal tahap satu boleh menguasai asas memperkukuhkan kemahiran asas 4M iaitu membaca, menulis, mengira dan menaakul selain membina karektor serta sahsiah murid.
 • Memastikan pencapaian UPSR meningkat kepada 85% pada tahun 2020
  Meningkatkan peratus pencapaian UPSR kepada 87% pada tahun 2015 dengan melaksanakan program yang dirancang.
 • Meningkatkan disiplin , sahsiah murid dan kehadiran murid
  Dapat mengurangkan salah laku murid , meningkatkan sahsiah dan peratus kehadiran mencapai 95%.
 • Melonjakkan kecemerlangan kokurikulum
  Penyertaan murid ke peringkat yang lebih tinggi daerah dan negeri.
 • Pengurusan kewangan cemerlang
  Pengurusan kewangan dapat diuruskan dengan telus dan bersistematik dan mencapai tahap cemerlang.