• Menyemai kesedaran murid-murid terhadap agama dan kepercayaan kepada Tuhan.
  • Menyeimbangkan perkembangan mental, rohani, jasmani dan emosi murid.
  • Mengukuhkan perhubungan dan pergaulan dikalangan murid dalam sekolah dan di antara sekolah.
  • Membina dan meningkatkan minat serta bakat murid-murid.
  • Membina dan meningkatkan disiplin murid.
  • Mewujudkan budaya sekolah yang menarik dan menggembirakan.
Close Menu
× Bagaimana saya boleh bantu anda?