• Melahirkan pelajar yang mempunyai ciri kepimpinan cemerlang, berdaya saing, bermoral, berilmu, sihat mental dan fizikal, mempunyai ketahanan dan ketrampilan sebagai modal insan.
• Mencapai prestasi dan kualiti tinggi dalam akademik, kokurikulum dan budaya sekolah.
• Mewujudkan warga sekolah yang mengamalkan budaya penyayang.
• Melahirkan pelajar yang berjiwa patriotik dan mempunyai jati diri yang kental.
• Melonjakkan kecemerlangan sekolah sebagai Sekolah Harapan Negeri.

Close Menu
× Bagaimana saya boleh bantu anda?