Pentadbir

Fauzi

Encik Azhar bin Aziz
Guru Besar

Fauzi
Encik Mohammad Fauzi bin Shaari
Penolong Kanan Kurikulum
Puan Maimunah binti Brahim
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Encik Ismail bin Mohd Saad
   Penolong Kanan Kokurikulum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *